საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი 2021 წლის II კვარტალი

თარიღი: 26 ივლისი 2021

წელი