საწარმოთა (არაფინანსური კორპორაციების სექტორი) წლიური გამოკვლევა

თარიღი: 18 მარტი 2010

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბიზნეს სტატისტიკის სამმართველომ დაიწყო საწარმოთა (არაფინანსური კორპორაციების სექტორი) წლიური გამოკვლევის საველე სამუშაოები (პირველადი ინფორმაციის შეგროვება) 2009 წლის შედეგების საფუძველზე. გამოკვლევას ექვემდებარება ქვეყანაში მოქმედი ყველა მსხვილი საწარმო, ხოლო საშუალო და მცირე საწარმოების გამოკვლევა ხორციელდება შერჩევით. გამოკვლევას დაქვემდებარებული (შერჩეული) საშუალო და მცირე ზომის საწარმოთა სიები შეგიძლიათ იხილოთ ბიზნეს სტატისტიკის სამმართველოში....

წელი