პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2011 წ. II კვარტალი (წინასწარი)

თარიღი: 9 სექტემბერი 2011