ინფლაცია საქართველოში, 2021 წლის ივლისი

თარიღი: 3 აგვისტო 2021