სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2021 წლის II კვარტალი)

თარიღი: 17 აგვისტო 2021

წელი