სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) 2021 წლის II კვარტალი

თარიღი: 19 აგვისტო 2021

წელი