საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2021 წ. იანვარი-ივლისი (წინასწარი)

თარიღი: 19 აგვისტო 2021