სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2021 წლის ივლისი

თარიღი: 20 აგვისტო 2021

წელი