საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (2021 წლის II კვარტალი)

თარიღი: 3 სექტემბერი 2021

წელი