პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2021 წლის II კვარტალი (წინასწარი)

თარიღი: 8 სექტემბერი 2021

წელი