საქსტატის თანაავტორობით საერთაშორისო მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო მომზადდა

თარიღი: 9 სექტემბერი 2021

გაეროს ევროპის ეკონომიკურმა კომისიამ (United Nations Economic Commission for Europe - UNECE) გამოაქვეყნა ახალი მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო „სამომხმარებლო ფასების ინდექსის წარმოება ლოქდაუნის პირობებში“. აღნიშნული სახელმძღვანელოს შემუშავების მიზანი იყო ქვეყნებისთვის იმ მეთოდოლოგიური რჩვების და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება, რომელიც აუცილებელია ლოქდაუნის და სხვა საგანგებო სიტუაციების დროს ინფლაციის მაჩვენებლის უწყვეტი ეფექტიანი წარმოებისთვის. 

COVID19-ის გამო მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში დაწესებული ლოქდაუნის შედეგად განსაკუთრებით გართულებულია სტატისტიკური გამოკვლევების ჩატარება, მათ შორის სამომხმარებლო ფასების გამოკვლევა ინფლაციის მაჩვენებლის გაანგარიშების მიზნით. მოსახლეობის მობილობის შეზღუდვა, სხვადასხვა საცალო ვაჭრობის და მომსახურების ობიექტების საქმიანობის შეჩერება და სხვა შეზღუდვები მნიშვნელოვან გამოწვევებს აწესებს სტატისტიკის მწარმოებელი უწყებებისთვის, მონაცემების საჭირო რაოდენობის მოპოვებისა და მათი დროულობის თვალსაზრისით. ამ გამოწვევების საპასუხოდ, სახელმძღვანელოში განხილულია ისეთი საკითხები, როგორიცაა მონაცემთა მოპოვების თანამედროვე ალტერნატიული წყაროები და მეთოდები, არასრული მონაცემების პირობებში ინდექსის გაანგარიშება, მომხმარებლებთან სწორი კომუნიკაცია და სხვა. აღნიშნული პუბლიკაცია ეფუძნება სამომხმარებლო ფასების ინდექსის გაანგარიშების ძირითად საერთაშორისო პრინციპებსა და მეთოდებს, ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის საუკეთესო პრაქტიკას.

სახელმძღვანელო შემუშავებულია UNECE-ის, გაერთიანებული სამეფოს, აშშ-ის, იტალიის, ევროსტატის, და, ასევე, საქსტატის ფასების სტატისტიკის ექსპერტების თანაავტორობით. ის საჯაროდ ხელმისაწვდომია გაეროს ვებ-გვერდზე, შემდეგ ბმულზე:

https://unece.org/statistics/publications/guide-producing-cpi-under-lockdown
 

წელი