ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები 2021 წლის იანვარი-ივნისი (წინასწარი მონაცემები)

თარიღი: 15 სექტემბერი 2021

წელი