ყოველთვიური ინფლაცია, 2011 წლის სექტემბერი

თარიღი: 3 ოქტომბერი 2011

წელი