საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2021 წ. იანვარი-აგვისტო (წინასწარი)

თარიღი: 20 სექტემბერი 2021