ინფლაცია საქართველოში, 2021 წლის სექტემბერი

თარიღი: 4 ოქტომბერი 2021