საქსტატმა საწარმოთა სტატისტიკური და საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის კვარტალური გამოკვლევა დაიწყო

თარიღი: 5 ოქტომბერი 2011