დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2020 წელი)

თარიღი: 8 ოქტომბერი 2021

წელი