საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2021 წ. იანვარი-სექტემბერი (წინასწარი)

თარიღი: 19 ოქტომბერი 2021

წელი