საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი 2021 წლის III კვარტალი

თარიღი: 25 ოქტომბერი 2021

წელი