სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) 2021 წლის III კვარტალი

თარიღი: 19 ნოემბერი 2021