საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2021 წ. იანვარი-ოქტომბერი (წინასწარი)

თარიღი: 19 ნოემბერი 2021

წელი