ძირითად კაპიტალში განხორციელებული ინვესტიციების დეტალური გამოკვლევა

თარიღი: 11 ოქტომბერი 2011