პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2021 წლის III კვარტალი (წინასწარი)

თარიღი: 9 დეკემბერი 2021

წელი