საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი, 2011წლის II კვარტალი

თარიღი: 19 სექტემბერი 2011

წელი