სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2021 წლის ნოემბერი

თარიღი: 20 დეკემბერი 2021

წელი