ინფლაცია საქართველოში, 2021 წლის დეკემბერი

თარიღი: 3 იანვარი 2022