ინფლაცია საქართველოში,2011 წლის ნოემბერი

თარიღი: 1 დეკემბერი 2011

წელი