სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2021 წლის დეკემბერი

თარიღი: 20 იანვარი 2022

წელი