საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი 2021 წლის IV კვარტალი

თარიღი: 24 იანვარი 2022

წელი