ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, დეკემბერი 2021

თარიღი: 31 იანვარი 2022

წელი