ინფლაცია საქართველოში, 2022 წლის იანვარი

თარიღი: 3 თებერვალი 2022

წელი