სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) 2021 წლის IV კვარტალი

თარიღი: 18 თებერვალი 2022

წელი