პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2021 წლის წლიური და 2021 წლის IV კვარტალი

თარიღი: 11 მარტი 2022

წელი