საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2022 წ. იანვარი-თებერვალი (წინასწარი)

თარიღი: 21 მარტი 2022