საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2021 წელი (წინასწარი მონაცემები მემცენარეობის შესახებ)

თარიღი: 15 აპრილი 2022

წელი