ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2011 სექტემბერი

თარიღი: 31 ოქტომბერი 2011

წელი