საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით

თარიღი: 29 აპრილი 2022

წელი