საქსტატი ახალ გამოკვლევას იწყებს

თარიღი: 2 მაისი 2022

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) მიერ ინიცირებული ახალი საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში საველე პერსონალისთვის ფართომასშტაბიან ტრენინგს ატარებს.

 

ახალი გამოკვლევის „წარმოების მეთოდები და გარემო“ ფარგლებში ტრენინგი 30 აპრილიდან 3 მაისის ჩათვლით ტარდება და მასში მონაწილეობას იღებს საქსტატის 200-ზე მეტი თანამშრომელი. სწავლების დროს დეტალურად განიხილება გამოკვლევის მეთოდოლოგია და კითხვარის შევსების ინსტრუქცია. გამოკვლევის ჩატარება დაგეგმილია CAPI მეთოდით, თანამედროვე ტექნოლოგიების - პლანშეტური კომპიუტერების გამოყენებით.

 

გამოკვლევის  შედეგად მიიღება, როგორც სოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დამატებითი მაჩვენებლები, ასევე გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების ახალი ინდიკატორი (SDG 2.4.1 – “იმ სასოფლო-სამეურნეო მიწის პროპორციული ოდენობა, რომელზეც წარმოებს პროდუქტიული და მდგრადი სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა”).

 

ახალი პროექტი „50 X 2030 ინიციატივის“ სახელწოდებით არის ცნობილი და მის განხორციელებაში გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) გარდა, მონაწილეობს მსოფლიო ბანკი (WB) და სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD).

წელი