ინფლაცია საქართველოში,2011 წლის ოქტომბერი

თარიღი: 3 ნოემბერი 2011

წელი