სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) 2021 წელი

თარიღი: 18 მაისი 2022

წელი