საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2022 წლის იანვარი-აპრილი (წინასწარი)

თარიღი: 19 მაისი 2022

წელი