სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) 2022 წლის I კვარტალი

თარიღი: 20 მაისი 2022

წელი