სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2022 წლის აპრილი

თარიღი: 20 მაისი 2022

წელი