ცხოვრების დონის მაჩვენებლები (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები) 2021 წელი

თარიღი: 25 მაისი 2022

წელი