მთლიანი შიდა პროდუქტი 2010 წელს (დაზუსტებული)

თარიღი: 29 ნოემბერი 2011

2010 წლის მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელმა დაზუსტებული მონაცემებით, მიმდინარე ფასებში 20 743,4 მლნ. ლარი შეადგინა, რაც 15,3 პროცენტით აღემატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა წინა წელთან შედარებით 6,3 პროცენტით, ხოლო დეფლატორის _ 8,5 პროცენტით განისაზღვრა.

წელი