ინფლაცია საქართველოში, 2022 წლის მაისი

თარიღი: 3 ივნისი 2022