პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2022 წლის I კვარტალი (წინასწარი)

თარიღი: 9 ივნისი 2022

წელი