სტატისტიკის განვითარების პირველი ეროვნული სტრატეგიის პრეზენტაცია

თარიღი: 30 ნოემბერი 2011

წელი