დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი, 2022 წლის I კვარტალი

თარიღი: 16 ივნისი 2022

წელი