საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი - I კვარტალი - 2022

თარიღი: 20 ივნისი 2022

წელი